skip to Main Content

Vse ljubitelje smučanja vabimo, da se nam pridružite in postanete člani Smučarskega kluba Gorica. Naš strokovni kader lahko vam ali vašim otrokom nudi široko paleto smučarskega znanja ter nasvetov in s tem pripomore k uresničitvi vaših smučarskih ciljev. Doživite z nami vse lepote smučarskega športa. Vabljeni v Smučarski klub Gorica, klub z več kot 50-letno tradicijo.

V klub se včlanite z izpolnitvijo Pristopne izjave ter plačilom članarine v znesku 10 eur na spodaj navedeni račun kluba.

Smučarski klub Gorica,
Cesta 25. Junija 61, pp. 167, Kromberk,
5000 Nova Gorica

Namen plačila: plačilo članarine za (ime) za sezono 2019/20
IBAN SI56 0475 0000 0622 306
BIC/Swift: KBMASI2X


Član kluba lahko postane vsak, ki sprejme pravila kluba in se po njih ravna. Pravice in dolžnosti članov so posebej specificirane v Statutu kluba.

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe kluba
 • da enakopravno in pod enakimi pogoji sodelujejo pri delu in soodločajo v organih kluba
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja kluba pri svojem delu,
 • da sodelujejo na prireditvah kluba,
 • da se izobražujejo,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov so:

 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov kluba,
 • da sodelujejo pri vseh akcijah kluba (tekme, sejem, ples) in drugih aktivnostih, ki so pomembne za razvoj kluba,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba,
 • da da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba,
 • da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše člane kluba,
 • da varujejo ugled kluba,
 • da skrbijo za objekte in športno opremo kluba.

Pristopna izjava SK Gorica


Vabimo vas, da nam s podajo privolitev v obdelavo osebnih podatkov izkažete zaupanje glede njihove uporabe.

SOGLASJE ČLANA

Skladno z veljavno zakonodajo upravljavcu Smučarski klub Gorica, Nova Gorica (v nadaljevanju: klub), dovoljujem:
zbiranje in obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe kluba v zvezi s pravicami in obveznostmi članov kluba (obveščanje, kontaktiranje, ipd.), varnostjo udeležencev aktivnosti kluba in statistične namene kluba. posredovanje zgoraj navedenih osebnih podatkov tretjim osebam za potrebe raznih razpisov v smislu financiranja kluba (Mestna občina Nova Gorica,…). zbiranje in obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja in se strinjam, da me upravljavec kontaktira o novih produktih, akcijah ter drugih novostih in aktivnostih s področja dejavnosti kluba ter pošilja druga sporočila. da klub moje fotografije oz. fotografije na katerih sem jaz, uporabi v marketinške namene.
Seznanjen/a sem s tem, da imam skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) pravico, da:- zahtevam dostop do svojih osebnih podatkov,
- zahtevam popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z mano, in da imam pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov,
- lahko soglasje kadarkoli prekličem z obvestilom po elektronski pošti ali tako, da sledim navodilom na odjavni strani kluba, povezava do katere je tudi del vsakega poslanega sporočila,
- imam pravico pri informacijskem pooblaščencu vložiti pritožbo.

Seznanjen/a sem s tem, da:- bo upravljavec navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj navedene namene, dokler tega ne prekličem,
- na podlagi posredovanih podatkov ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev,
- se osebni podatki hranijo do preklica oz. do prenehanja članstva v Smučarskem klubu Gorica.

Back To Top