skip to Main Content

Predsednik: Goran Miškulin
Podpredsednik: Marko Bucik
Podpredsednik: Borut Furlan
Sekretar: Jana Furlan
Računovodja: Tjaša Prinčič
Propagandista: Mateja Mislej, Žiga Cigoj
Blagajnik: Neli Kovic

 

Nadzorni odbor:
Matjaž Hvalič – predsednik, Alenka Uršič – podpredsednik, Tomaž Pavlica – član

Disciplinska komisija:
Boštjan Hvala – predsednik, Andrej Špacapan – podpredsednik, Dušan Carli – član

Back To Top