skip to Main Content

Društvo Smučarski klub Gorica je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje ljubiteljev smučanja, ki skrbi za razvoj smučanja na območju UE Nova Gorica in izven.

NAMEN KLUBA

Namen kluba je druženje ljubiteljev športa, spodbujati in organizirati smučarske aktivnosti in tako prispevati k razvoju športa v Republiki Sloveniji, ki ga dosega s tem, da:

 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se amatersko, strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s smučanjem in drugimi vrstami rekreacijskega športa,
 • si prizadeva za visoko strokovno raven dela kluba,
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju kluba,
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja kluba,
 • organizira tekmovanja in druge prireditve,
 • spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov kluba.

TEMELJNI CILJI IN NALOGE

 • promovirati smučarski šport, nadzira in usmerjati razvoj vseh smučarskih aktivnosti,
 • pridobiti čim več članov,
 • širšo javnost navdušiti za alpsko smučanje in ostale smučarske aktivnosti,
 • učenje pravilne tehnike smučanja,
 • organizacija treningov tekmovalnega smučanja,
 • skrbi za promocijo varnega smučanja v interesu vseh smučarjev, predvsem pa kot zdravo aktivnost za otroke in mladino,
 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference za svoje člane,
 • organizira javna predavanja s področja delovanja kluba in tako stimulira zanimanje javnosti za smučanje, zlasti med mladimi,
 • sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov,
 • zalaga in izdaja strokovno znanstveno literaturo s področja dejavnosti društva,
 • vzpodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih kluba,
 • vzpodbuja intenzivnost raziskovalne dejavnosti svojih članov,
 • prireja smučarske sejme, srečelove in druge akcije,
 • organizira klubska tekmovanja,
 • prireja druga smučarska tekmovanja, se udeležuje tekmovanj sorodnih organizacij in sodeluje z njimi pri organizaciji teh prireditev,
 • pomaga in sodeluje pri širjenju in uvajanju smučanja v drugih društvih, šolah, sindikalnih športnih društvih in drugod,
 • ustvarja pogoje za širjenje in dvig kvalitete smučanja,
 • skrbi za vadbo in treninge članov ter za vzgojo lastnih vadbenih kadrov,
 • podeljuje nagrade, darila in priznanja ter izreka pohvale.

Povzeto iz statuta kluba.

Back To Top