skip to Main Content

Vabilo na občni zbor

Vabimo vas na občni zbor smučarskega kluba v  četrtek, 28. 09. 2017, ob 18.oo uri v klubskih prostorih.

DNEVNI RED:

1.     Otvoritev in izvolitev delovnih organov zbora članov Smučarskega kluba Gorica

2.     Predstavitev poročila o finančnem poslovanju kluba za leto 2016

3.     Predstavitev plana dela kluba za sezono 2017/18

4.     Volitve organov kluba

5.     Razno

Predsednik kluba: Marko Bucik

Back To Top