skip to Main Content
Vabilo Zbor članov

Po sklepu upravnega odbora z dne 9.4.2018 sklicujem zbor članov SK Gorica in predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov zbora članov SK Gorica

2. Poslovno poročilo 2017

3. Program dela za sezono 2018/19

4. Finančni plan za sezono 2018/19

5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta in pravilnikov SK Gorica
a. Prečiščeno besedilo Statuta smučarskega kluba Gorica, Nova Gorica
b. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov smučarskega kluba Gorica, Nova Gorica
c. Disciplinski pravilnik smučarskega kluba Gorica, Nova Gorica
d. Pravilnik o finančno materialnem poslovanju smučarskega kluba Gorica, Nova Gorica

6. Imenovanje Tjaše Prinčič za računovodkinjo kluba

7. Imenovanje predsednika nadzornega odbora namesto Tjaše Prinčič.

8. Razno

Gradivo za zbor članov je v klubskih prostorih na razpolago članom kluba. Za dostop do prostorov se dogovorite s tajnikom kluba Jano Furlan preko emaila: info@skgorica.si

 

Predsednik SK Gorica:
Goran Miškulin

Back To Top