skip to Main Content
ZBIRANJE NAMENSKH FINANČNIH SREDSTEV ZA KLUBSKI KOMBI

ZBIRANJE NAMENSKH FINANČNIH SREDSTEV ZA KLUBSKI KOMBI

Velikost posamezne oglasne površine je razdeljena v tri kategorije in sicer za sponzorska sredstva v višini 500 eur, 1.000 eur in 1.500 eur( shema se nahaja nižje v prispevku)  Pridobljena sredstva bodo porabljena izključno za nakup kombija za potrebe prevoza otrok na smučanje. Kombi bo lično polepljen z logotipi sponzorjev in bo v naslednjih 5. letih prevozil do 50.000 km letno in reklamiral naše sponzorje. Želimo si, da sponzorji za zmeren vložek s ponosom postanejo partner SK Gorica in del skupnosti, ki skrbi za razvoj smučanja v Goriški regiji in predvsem vzgaja otroke preko učenja smučanja.

Spoštovani.

Na Vas se obračamo s prošnjo za finančno pomoč za nakup drugega klubskega kombija, s katerim se bodo otroci vozili na
treninge in tekmovanja. SK Gorica se je v zadnjih letih okrepil in število otrok, ki jih učimo smučat iz leta v leto narašča.
Prejšnjo sezono smo uredili klubske prostore in telovadnico, v naslednji pa bi želeli nadaljevati s prenovo voznega parka in
zamenjati dotrajan klubski kombi, ki je star več kot 10 let in ima prevoženih 230000 km. Za prevoz otrok želimo uporabljati vedno
varno vozilo v kvalitetnem stanju.
Delo z otroci in mladino v klubu SK Gorica je organizirano na treh nivojih:

 • šola smučanja: namenjena je otrokom od 6. leta dalje; organizirana je kot 3-dnevno smučanje med počitnicami, katerega
  namen je, da otroci svoj prosti čas preživijo aktivno v naravi, na svežem zraku ter se istočasno, pod strokovnim vodstvom
  učiteljev, naučijo osnov smučanja ali svojo tehniko še izpopolnijo; vsako leto se nam pridruži več kot 100 otrok;
 • smučarski krožek: smučanje ob sobotah in med počitnicami; vključeni so otroci od 6. leta dalje;
 • tekmovalno smučanje: namenjeno je otrokom, ki želijo postati boljši smučarji, tekmovalci in kasneje tudi bodoči učitelji
  smučanja; na tem nivoju imamo zelo pestro paleto tekmovalcev, od cicibanov do starejših mladincev; trenutno imamo
  pri panožni zvezi registriranih 33 tekmovalcev.

V mlajših kategorijah so člani kluba nastopali na tekmah Notranjsko-Primorske regije (NPR), Državnega pokala in prvenstva
ter mednarodnih tekmovanjih v tujini. Za Smučarski klub Gorica je bila sezona 2018/2019 odlična, saj so tekmovalci SK Gorica
dosegli skupno prvo mesto med društvi v Notranjsko primorski regiji in sicer so tekmovalci SK Gorica nanizali 9 zmag v regiji,
oziroma osvojili 27 stopničk.

 •  1. mesto v kategoriji U12 – deklice,
 •  2.mesto v kategoriji U10 – dečki,
 •  2. mesto v kategoriji U10 – deklice,
 •  2. mesto v kategoriji U16 – deklice,
 •  2. mesto v kategoriji U21 – dečki,
 •  3. mesto v kategoriji U10 – dečki,
 •  3. mesto v kategoriji U12 – dečki,
 •  3. mesto v kategoriji U14 – deklice.

Tekmovalci SK Gorica so se odlično odrezali tudi na Primorskem smučarskem pokalu, saj so na mladinskem področju dosegli
skupno prvo mesto. SK Gorica je dosegel vsa tri skupna prva mesta v kategoriji Miške in prvi dve skupni mesti v kategoriji
Miški. SK Gorica pa je slavil tudi v kategoriji Baby spint, saj smo dosegli skupno drugo mesto med deklicami in skupno tretje
mesto med dečki.

Alpsko smučanje je pogojeno s številnimi treningi na oddaljenih smučiščih, kar pomeni visoke stroške izvedbe programa.
Pripravljalno obdobje od septembra do decembra je vezano na ledenike v Avstriji in Italiji. Najbližja smučišča Kanin, Javornik
in Cerkno nam omogočajo le del snežnih treningov med tekmovalnim obdobjem od januarja do maja. Veliko treniramo tudi
na bližnjih smučiščih v sosednji Italiji. Med največje klubske stroške sodijo vzdrževanje, zavarovanje in servisiranje vozila,
gorivo, pnevmatike, smučarske karte, stroški trenerjev ter nakup smučarske opreme (koli, vrtalke, maže …). Za uspešno
delovanje kluba potrebno tudi veliko prostovoljnega dela vodstva kluba, trenerjev, tekmovalcev in njihovih staršev.

Sredstva za izvajanje klubskega programa in pokrivanje zgoraj navedenih stroškov klub pridobiva iz javnih sredstev,
organizacije smučarskega sejma, članarin, prispevka staršev v obliki vadnin in sponzorjev. V kolikor želimo izpeljati
zastavljen program in predvsem omogočiti motiviranim otrokom kvalitetno vzgojo preko izpopolnjevanja smučarskega
znanja moramo poiskati dodaten vir financiranja, ki ga vidimo v zbiranju sponzorskih sredstev od družbeno odgovornih
podjetij, ki jim v zameno ponujamo oglaševanje na tem istem kombiju (priloga).

S smučarskimi pozdravi,
SK GORICA

 

Back To Top