skip to Main Content

SLOSKI Klub

Vsi tekmovalci in strokovni kader v smučanju morajo biti člani smučarskega kluba oz. društva in Smučarske zveze Slovenije, vsi ostali ljubitelji smučanja pa so lahko podporni člani Smučarske zveze Slovenije.

Članstvo v SZS se poslej imenuje SLOSKI Klub. Ime SLOSKI Klub predstavlja skupnost, družino članov, ki delujejo na področju smučarskega športa, imajo smučarski šport radi, v njem uživajo in ga podpirajo. Predpogoj za včlanitev fizične osebe v SLOSKI Klub je predhodno članstvo v izbranem društvu oz. klubu, ki je član SZS; seznam društev je na voljo na spletni strani https://sloski-klub-drustva-in-klubi – Sloski.

ČLANSTVO SZS – na voljo sta 2 vrsti članstva

 • SLOSKI Klub AKTIVNI član:
 • letna članarina: 25,00 EUR;
 • fizična oseba, ki je včlanjena v društvo, ki je član SZS in ima plačano članarino ter je s svojo dejavnostjo intenzivno vpeta v trenažni in tekmovalni proces SZS. Med aktivne člane spadajo tekmovalci, trenerji, sodniki, delegati in člani ZUTS. Aktivni člani svojo članstvo v SLOSKI Klubu izkazujejo s člansko izkaznico v obliki fizične kartice.
 • SLOSKI Klub PODPORNI član:
 • letna članarina: 5,00 EUR;
 • fizična oseba, ki je včlanjena v društvo, ki je član SZS in ima plačano članarino in ni intenzivno vpeta v trenažni in tekmovalni proces SZS. Med podporne člane spadajo podporniki, starši in drugi člani, ki podpirajo smučarske športe. Podporni člani svojo članstvo v SLOSKI Klubu izkazujejo s člansko izkaznico v obliki virtualne personalizirane QR-kode.

ČLANSTVO SMUČARSKI KLUB GORICA

Za včlanitev v SK Gorica je potrebno izpolniti pristopno izjavo za članstvo, ki je na spletni strani SK Gorica https://skgorica.si/clanstvo/ in plačati članarino v višini 10 eur.

ZAVAROVANJE

SK Gorica priporoča svojim članom, da si poleg nezgodnega zavarovanja in zavarovanja proti tretji osebi (obvezno v tujini), uredijo zavarovanje za helikoptersko reševanje, saj je to na smučiščih postalo rutinsko reševanje. Strokovni kader pa naj si poleg tega uredi tudi zavarovanje poklicne odgovornosti. Zavarovanja se lahko uredi preko vseh zavarovalnic (Triglav, Vzajemna …) ter tudi preko SLOSKI KLUB kartice, kjer so na voljo različni paketi zavarovanj, več na https://sloski.si/sloski-klub-paketi-zavarovanj/.

Za plačilo SLOSKI kartice ter članarine SK Gorica se skupen znesek nakaže na račun SK Gorica:

Smučarski klub Gorica, Cesta 25. junija 61, 5000 Nova Gorica
IBAN: SI56 0475 0000 0622 306
SWIFT/BIC: KBMASI2X
Ref: SI99
Namen: priimek, ime, sloskikartica, članarina SK, zav.

Po izvedenem nakazilu, nujno pošljite specifikacijo na mail andrejabandelj@yahoo.com s točno navedbo, kaj se plačuje:

 • članarina SZS: 25 eur ali 5 eur
 • članarina SK Gorica: 10 eur.
 • zavarovanje civilne odgovornosti- tretja oseba: 12 eur
 • zavarovanje poklicne odgovornosti: 12 eur
 • paket zavarovanj: 20/ 70/ 80/ 120/ 220
Back To Top